Hålsågar & klingor

Diamanthålsågar

Elektrolytbelagda diamanthålsågar är mycket effektiva vid bearbetning i olika typer av plaster samt i glas, keramik, grafit och sten med flera material. Verktygen har en stor och effektiv avverkning som ger fina tvärsnitt. Med den väl avvägda friläggningsgraden mellan diamantkornen och bindemedlet blir värmeutvecklingen minimal.

Vid bearbetning av sten, glas eller keramik rekommenderas kylning för att en optimal livslängd på diamanthålsågarna ska uppnås.

Se vårt produktblad här.

Diamantkapklingor

Elektrolytbelagda diamantkapklingor är mycket effektiva och lönsamma vid bearbetning av plaster, olika stenmaterial samt besvärliga laminat med mera.

Se vårt produktblad här.