Slipning av borrkronor

Slipning av borrkronor

Vi är en av få tillverkare av elektropläterade diamantslipskivor som har utvecklat en metod där vi erbjuder slipföretagen nya diamantbeläggningar på utslitna sliptrissor.

Oskadade skivämnen kan ombeläggas många gånger innan de kasseras, vilket är bra för vår miljö samt att det medför betydligt lägre slipkostnader vilket ger ett lägre pris per borrmeter.

Vår kvalité har i många fall visat sig vara bättre än nya slipskivor.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.

Se vårt produktblad med prislista här