Slitytor

Med vår elektrokemiska beläggningsteknik har vi vidarutvecklat en unik metod där vi bygger upp diamanthårda slitageytor. Ytorna lägger vi oftast på plana och formade stålytor där man har problem med slitaget i sina processer.

Ladda ner vårt produktblad för att läsa mer.