Slipning av reducerstål

Slipning av Veistos reducerstål

Vi har egen tillverkning av alla typer av elektropläterade slipskivor till reducerstålslipning där våra kunder är sågverk och pappersbruk samt slipstationer med flera. Som en av få tillverkare erbjuder vi ombeläggningar av utslitna slipskivor, vilket är mycket lönsamt och miljövänligt.

Mer information finner du i det bifogade katalogbladet.