VD-byte på Swedex.

Per Johansson efterträder Håkan Pihl som pensionerar sig efter 13år på Swedex.

Per har en lång och gedigen branscherfarenhet och har jobbat med marknadsledande maskin- och verktygsleverantörer sedan 1984, i olika ledande befattningar.
Han har arbetat både nationellt och internationellt och har genom åren haft en nära kontakt med Swedex.
Per tillträder under april månad.