Syntetdiamant

Syntetdiamant monterade i bladverktyg och i enstensverktyg

VSD-Bladverktyg är precisionstillvekade bladverktyg med monokristallina syntetdiamanter-det senast inom skärpteknologin. Den monokristallina syntetdiamten tillverkas även som en singeldiamant.

 

Fördelar med VSD-verktyg:

  • Extrem formbeständighet under hela livslängden
  • Mycket hård och jämn struktur ger utmärkta skärpresultat
  • Hög termisk stabilitet upp till 1000
  • Exakta diamantgeometrier.
  • Jämn och konstant skärpstruktur under hela livslängden
  • Säkrare och jämnare slipresultat
  • Minskade slip- och skärpningskostnader per slipad detalj
  • Lång livslängd
  • Ingen service eller underhåll av verktygen
  • Verktygen ger en mycket god totalekonomi