Kortare leveranstider

Vi har kortat leveranstiderna till 15 arbetsdagar för direkta kundordrar.
Detta klarar vi tackvare rationaliseringar i produktionen som gett bättre intern logistik.