Garpco säljer Vistträsk Slipservice AB till LSAB

Den 3 december har Garpco ingått avtal med LSAB om övertagande av Vistträsk Slipservice (VSSAB).

VSSAB är sedan oktober 2008 ett helägt dotterbolag till Swedex AB som i sin tur är helägt dotterbolag till Garpco AB. Bolaget är en komplett slipstation med fokus på sågklingor och bandsågblad. VSSAB startade sin verksamhet 1982 och är beläget i Vistträsk som ligger i Älvsbyns kommun.

Som ett led i att inte konkurrera med våra återförsäljare har det beslutats att sälja VSSAB. Affären är också en långsiktigt bra lösning för de anställda i VSSAB som får jobben tryggade långt framöver.

Swedex kommer fortsatt att fokusera än mer på att långsiktigt utveckla och tillverka specialsågklingor för olika kundapplikationer. Detta kräver ytterligare investeringar i senaste produktionsteknologi. Senast införskaffade maskin är en sträckmaskin med den senaste teknologin.